STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA VÝCHOD AKTUÁLNĚ    *     O MEDU    *     O NÁS    *     ZAJÍMAVOSTI    *     PRO RADOST    *     KONTAKTY    

Výročí medometu Vynález medometu (zařízení pro získávání medu ze včelích plástů, založené na působení odstředivé síly) je datován rokem 1865. Jeho vynálezcem je major František Hruschka.

Před širší veřejností vystoupil Hruschka po prvé jako vynálezce medometu na 14. kočovném sjezdu včelařů německých a rakouských, který se konal v Brně v Lužáneckých sálech ve dnech 12. – 14. září 1865. Základní myšlenku svého vynálezu oznámil Hruschka již v předvečer vlastního sjezdu, dne 11. září v úzkém kroužku včelařů. Zpráva o tom se rozšířila ještě téhož večera mezi shromážděnými včelaři. V roce 2015, tedy 150 let od vynálezu medometu, si na stejném místě (Lužánky - středisko volného času, Lidická 50, Brno) tuto skutečnost slavnostně připomeneme na Mezinárodním setkání včelařů a přátel včel ve dnech 25. až 27. září 2015.

Více na http://www.fhruschka.cz/Default.aspx

Po Františkovi Hruschkovi byla dokonce pojmenována planetka číslo 12006. Tuto planetku objevila 20. 7. 1996 Lenka Kotková (rozená Šarounová). Využila práva objevitele navrhnout název planetky. S nápadem pojmenovat planetku po vynálezci medometu přišel její otec Jaroslav Šaroun, který je sice profesí klavírista a hudební skladatel, ale už skoro šedesát let také vášnivým včelařem. Ten ve spolupráci s panem Mojmírem Pagačem, dokumentaristou a knihovníkem ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, vymyslel citaci (krátký oficiální text), která je v angličtině spolu se jménem planetky publikována v cirkuláři Mezinárodní astronomické unie a díky níž se svět dovídá, komu jméno Hruschka patří.

Citace pro planetku (12006) Hruschka:

(12006) Hruschka = 1996 OO
   František Hruschka (1819-1888) invented the centrifugal honey extractor and demonstrated 
it at an exposition in Brno (now in the Czech Republic) in 1865. He gained recognition for 
the development of modern beekeeping.

J. A. Komenský:    Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.