STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA VÝCHOD AKTUÁLNĚ    *     O MEDU    *     O NÁS    *     ZAJÍMAVOSTI    *     PRO RADOST    *     KONTAKTY    

Historie našeho malého rodinného včelařství ve Zvánovicích (manželé Jaroslav a Lenka Kotkovi s dcerou Adélkou) je krátká. První tři smetence nám do Zvánovic přivezl Adélčin dědeček Jaroslav Šaroun, dlouholetý zkušený včelař, ze své včelnice z Dobřichovic 2.7.2013. Dědeček včelaření „zdědil“ po svém otci a my nyní máme možnost v tomto směru navázat na rodinnou tradici.

Naše včelnice 2.7.2013

Hned následujícího dne odpoledne noví obyvatelé naší zahrady zažili pořádnou bouřku s krupobitím. Naše první polystyrénové úly jsou od té doby poznamenány důlky. Včelky naštěstí krupobití neodradilo, neodstěhovaly se. 22.7.2015 přibyl smetenec do čtvrtého úlu. Čtyři včelstva jsme přezimovali.

Naše včelnice 22.8.2013

Manželka mezi včelami vyrostla. Její táta je sice profesí klavírista, ale už skoro šedesát let také vášnivým včelařem. Pro mě a pro Adélku je však včelaření zcela novou disciplínou. Nezbývá, než se učit za pochodu.

V roce 2014 jsme počet včelstev rozšířili na sedm a v roce 2015 na devět.

Naše včelnice 10.9.2015


J. A. Komenský:    Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.