STŘEDOČESKÝ KRAJ PRAHA VÝCHOD AKTUÁLNĚ    *     O MEDU    *     O NÁS    *     ZAJÍMAVOSTI    *     PRO RADOST    *     KONTAKTY    

Med je včelí produkt, jehož základem jsou sladké šťávy květů rostlin (nektar) nebo výměšky hmyzu na povrchu rostlin (medovice). Včely nektar nebo medovici sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají dehydratovat a zrát v plástech. Do medu nesmí být přidávány žádné jiné látky a nesmí z něj být odstraněn pyl ani žádná jiná jakákoliv jiná složka. Uvedené změny jsou posuzovány jako padělání a takto vzniklý produkt již nesmí být označován jako med.

Med je potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin, enzymů a pevných částic při zachycených při sběru nektaru nebo medovice. Podle zdroje sladiny se rozlišuje med květový (převážně z nektaru) a medovicový (převážně z medovice).

Téměř každý med při delším stání mimo včelstvo ztuhne – zkrystalizuje. Ze zkrystalizovaného medu můžeme bez poškození udělat tekutý (ztekutit jej) zahřátím ve vodní lázni na teplotu maximálně 50° C. Krystalizace je děj, při kterém z přesyceného roztoku vznikají krystaly. Důležitým faktorem je, zda krystalizace probíhá v klidu nebo v míchaném roztoku. Při výrobě tzv. pastovaného medu je využívána řízená krystalizace, kdy mícháním v průběhu krystalizace vzniká velké množství malých krystalů glukózy a fruktózy, které se v makroměřítku jeví jako pasta. Pastovaný med je vzhledem ke svým praktickým vlastnostem stále žádanější. Pastovaný med neteče, netuhne a má výbornou jemnou chuť. K pastování je vhodný květový med (s výjimkou medu akátového).

Med ztekucený a neztekucený
Z obrázku níže je patrný rozdíl mezi medem ztekuceným a neztekuceným. Směrem zleva doprava je na něm zobrazen:
1. květový med přirozeně ztuhlý (neztekucený),
2. květový med ztekucený
3. medovicový med přirozeně ztuhlý (neztekucený),
4. medovicový med ztekucený

Pokud někdo chce používat med ztekucený, měl by si jej ztekutit až krátce před tím, než chce med používat, protože ztekucený med postupně začne opět tuhnout. Opakované ztekucování medu škodí. Proto ztekucování nejraději necháváme na jednotlivých zákaznících a prodáváme med neztekucený. Na objednávku však můžeme ztekucený med připravit.


J. A. Komenský:    Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.